top of page

Chọn gói trả phí của bạn

 • Vietnam Logistics Career Coaching - L1

  0₫
  Chương trình Coaching 1-1 cho các bạn trẻ đang mất định hướng về nghề nghiệp trong ngành logistics.
  Hiệu lực trong 3 tháng
  • Trao đổi trực tiếp với Coach 2 giờ/tháng
  • Khuyến nghị tài liệu nên đọc
  • Chia sẻ thư viện tri thức (video, infographics, báo cáo..)
bottom of page