top of page

CHIA SẺ: BÁO CÁO XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 2022

Bạn có biết: Kim ngạch Xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2022 là bao nhiêu tỷ USD? Ngành hàng nào có giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD? Việt Nam mình đang nhập khẩu nhiều nhất từ những nước nào? Bạn có biết Doanh nghiệp xuất khẩu nào là tiêu biểu?


Xuất nhập khẩu là một hoạt động rất quan trọng với Việt Nam. Ngày 19/04/2022, Thủ Tướng Chính phủ đã ký quyết định số 493/QĐ-TTg về PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA ĐẾN NĂM 2030 và đưa ra những quan điểm hết sức giá trị:

 1. Phát triển xuất nhập khẩu bền vững trên cơ sở

  1. hài hoà về cơ cấu hàng hóa, cơ cấu thị trường và cán cân thương mại với từng thị trường, khu vực thị trường;

  2. hài hoà giữa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn;

  3. hài hoà cơ hội tham gia và hưởng thụ thành quả tăng trưởng xuất nhập khẩu;

  4. hài hoà gắn với thương mại xanh và thương mại công bằng, với bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu.

 2. Phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa gắn với đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nền sản xuất xanh sạch, bền vững, tuần hoàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nâng cao hàm lượng đổi mới sáng tạo trong sản phẩm xuất khẩu; xây dựng và phát triển thương hiệu hàng hóa Việt Nam xuất khẩu.

 3. Phát triển xuất nhập khẩu gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành và địa phương nhằm phát huy lợi thế cạnh tranh, khai thác hiệu quả cơ hội và hạn chế tác động của các thách thức trong thực thi cam kết hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu.

Nếu Bạn chọn sự nghiệp của mình liên quan đến Xuất nhập khẩu - Logistics, Bạn hãy đọc BÁO CÁO XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 2022 do Bộ Công Thương phát hành để nắm bắt những thông tin chuẩn xác, chính thống và mới nhất!

1. Bao cao XNK 2022 - Bo Cong Thuong
.pdf
Download PDF • 6.43MB

Hãy tập thói quen đọc Báo cáo để nắm bắt diễn biến môi trường kinh doanh thực tế Bạn nhé.


Trân trọng và Yêu thương,

215 lượt xem1 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

1 comentario

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
Invitado
04 ago 2023
Obtuvo 5 de 5 estrellas.

Tuyệt vời

Me gusta
bottom of page