top of page

HÀNH TRÌNH TRỞ THÀNH NGƯỜI KỂ CHUYỆN THƯƠNG HIỆU SỐ #1 VIỆT NAM1. Mình muốn trở thành người-kể-chuyện-thương-hiệu-số-1 Việt Nam. (I want).

2. Mình có thể làm được việc này. (I can).

3. Và mình quyết định hành động ngay lập tức (I do).

Bằng cách nào?

1. Nếu nhãn hàng nào cần mình kể câu chuyện của nhãn hàng đó, thì chỉ cần đảm bảo nguyên tắc: khách hàng mua hàng đọc password "Bạn Khiêm Trần" thì sẽ được discount 10% trên giá

2. Mình sẽ kể câu chuyện của nhãn hàng đó trên facebook của mình, dự kiến mỗi tuần có 2-4 câu chuyện được kể theo văn phong của mình. Để kể câu chuyện này, bạn cần ngồi với mình một buổi khoảng 60-120 phút để trao đổi. Ngôn ngữ kể chuyện của mình có thể bao gồm: video ngắn, hình ảnh, infographic hoặc đoạn truyện.

3. Mình không yêu cầu hoa hồng gì cả, mình để nhãn hàng tự cân đối và tự đóng góp vào Quỹ 20k - Cùng xây nhà vệ sinh sạch cho học sinh vùng xa Thời điểm và số tiền đóng góp là hoàn toàn do bạn chủ động, đơn giản là mình tin bạn.

Anh chị nào muốn tham gia xin comment bên dưới, mình sẽ liên hệ với anh chị để trao đổi theo khung thời gian phù hợp với hai bên.

p/s: Ngôn ngữ, văn phong, cách kể chuyện là do 100% mình ra quyết định, miễn là không tổn hại uy tín thương hiệu của nhãn hàng.

1 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page