top of page

In Sharktank, we fight - Nhật ký Smartlog #D170

Đã cập nhật: 6 thg 7, 2023

Hình ảnh của đội ngũ Smartloger chuẩn bị đi thi chương trình Sharktank Vietnam năm 2018.
11 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page