top of page

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN VỀ CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH LOGISTICS CẤP TỈNH (LCI) NĂM 2022Năm 2005, để thu hút hoạt động đầu tư và kinh doanh, lần đầu tiên chúng ta có Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (viết tắt là PCI). PCI được xây dựng từ dữ liệu điều tra doanh nghiệp thường niên có quy mô lớn nhất do VCCI chủ trì, “tập hợp tiếng nói” của cộng đồng doanh nghiệp dân doanh về môi trường kinh doanh tại các tỉnh, thành phố ở Việt Nam. Chỉ số PCI giúp xác định và lý giải vì sao một số tỉnh, thành vượt lên các tỉnh, thành khác về phát triển kinh tế tư nhân, tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế. Đến nay, bộ chỉ số PCI đã gần 20 năm tuổi và đã có những đóng góp tích cực trong việc điều chỉnh chính sách, môi trường kinh doanh và thu hút đầu tư của nhiều tỉnh thành.

Hôm nay, 11/08/2022, ngành dịch vụ logistics Việt Nam khởi động dự án xây dựng bộ chỉ số LCI nhằm xác định về năng lực Logistics của các Tỉnh thành, có được một sơ sở tin cậy để làm tham chiếu cho ngành. Logistics phục vụ cho việc luân chuyển hàng hóa, nên khác với PCI vốn tập trung vào NỘI TẠI của một địa phương, LCI thống kê các chỉ số đo lường về luân chuyển hóa để chỉ ra các cơ hội về LIÊN KẾT VÙNG. Mình còn nhớ trong hội nghị thu hút đầu tư vào tỉnh Gia Lai hồi tháng 4, bác Trần Du Lịch đã có đề xuất về giải quyết bài toán liên kết: thay vì mỗi tỉnh xin một ít tiền để đầu tư và dàn trải trên quá nhiều dự án cần vốn nhà nước, thì nên tập trung tiền của nhiều tỉnh liên quan để phát triển những con đường cao tốc huyết mạnh, làm nền móng cho sự phát triển lâu dài, tránh cảnh tỉnh nào cũng đòi xây cảng và sân bay và mỗi thứ chỉ có một tí, cực kỳ kém hiệu quả". Bộ chỉ số LCI chính là con số cụ thể, tham chiếu từ ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, chính sách của địa phương, hướng tới mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của lưu thông hàng hóa để từ đó có những con số cụ thể, đề xuất cụ thể đến Chính phủ trong phát triển hạ tầng, chính sách, nguồn nhân lực.

Để đo lường được bộ chỉ số LCI, sẽ cần sự tham gia ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước, do đó, mong các Anh Chị Em chủ doanh nghiệp đón nhận và hỗ trợ cho bộ câu hỏi khảo sát của LCI.

Trân trọng và Yêu thương,

26 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page