top of page

LÀM GÌ TRONG THẾ GIỚI VUCA?

Đã cập nhật: 14 thg 12, 2023

Trong cuộc họp lập kế hoạch kinh doanh cuối năm trước, lãnh đạo hỏi mình: “nếu thế giới là VUCA thì em sẽ làm gì để vượt qua?”. Thực sự là mình đã ngọng, không có cơ sở nào để trả lời. Lãnh đạo cho mình nợ.

Giờ thì, sau khi có số liệu của 6 tháng đầu năm và thông tin đã rõ ràng hơn, mình nhận ra tấm hình này cực kỳ có ý nghĩa:

  1. Sự biến động của thế giới kinh doanh ngày nay là vô chừng và cực kỳ khó dự báo (VUCA)

  2. Đi trong sương mù hay bão cát, ta chỉ cần la bàn dẫn hướng để đi cho đúng hướng, còn lại thì chỉ dựa nào nội lực và bối cảnh để linh hoạt thích nghi.

  3. Khi bão tố, từng chiếc thuyền nhỏ và rời rạc dễ dàng bị bão cuốn này. Chỉ có gắn kết lại, hợp tác cùng nhau, dìu nhau đi thì mới có cơ hội vượt qua. Trong đó, phải có vài chiếc thuyền to đóng vai trụ cột thì thuyền nhỏ mới gắn lại với nhau được.

Lý thuyết đơn giản này thật ra ai cũng biết, chỉ là chưa ai hành động vì chưa đến đúng thời điểm. Như một bộ phim nổi tiếng “Khi trái đất ngừng quay”, có một câu nói nổi tiếng: “Loài người chỉ thấy đổi khi ở cảnh bắt buộc phải thay đổi”..

Xin chào đón các anh em trong ngành Logs có chung quan điểm hợp tác giao lưu, kết nối trong mùa suy giảm nhu cầu!


Tp.HCM 19.07.2023.

34 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page