top of page

MƠ ƯỚC CỦA MÌNH LÀ ĐƯỢC CHỤP HÌNH VỚI BÁC HÙNG.. VÀ HÔM QUA, MÌNH ĐÃ LÀM ĐƯỢC..Có thể nhiều người còn nhớ, từ tháng 5/2018, mình đã in ảnh bác Hùng để dán ở VP Smartlog hồi đó, ngay cửa ra vào, để tự nhắc bản thân và anh em:

"Không dám thay đổi chính là khước từ cơ hội của chính mình".

Và có lẽ mình là người may mắn được chụp tấm ảnh này chung với bác Huệ, người mình rất kính trọng và bác Hùng, người mình rất hâm mộ..

Xin tri ân tất cả anh chị em!

1 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page