top of page

TỰ HÀO ĐÓNG GÓP VÀO ĐỀ ÁN LOGISTICS TP.HCM GIAI ĐOẠN 2020-2025 (96.000 TỶ)


Mình may mắn là một trong những thành viên được Viện Logistics Việt Nam (VLI VLI - Vietnam Logistics Research and Development Institute) lựa chọn tham gia xây dựng đề án này. Phần góp của mình nhỏ thôi, chủ yếu liên quan đến công nghệ trong logistics. Kỳ họp giữa kỳ năm đó vào tháng 9/2019, mình cũng được may mắn chọn đi trình bày.

Mình còn nhớ kỳ họp đầu tiên là vào khoảng tháng 6/2019, và sau một quá trình bảo vệ - chỉnh sửa - hoàn thiện, cuối cùng Đề án đã được thông qua. Mừng rơi nước mắt vì cuối cùng khái niệm Logistics cũng đã được quốc dân hóa và những chương trình hành động đã rõ ràng hơn rất nhiều so với sự rời rạc theo ngành dọc trước đây.

Logistics vốn là chuỗi, sẽ liên quan đến rất nhiều bên, nên vai trò kết nối, hợp tác là vô cùng quan trọng. Đề án được duyệt là sự đả thông về định hướng, quan điểm nền tảng hướng đến sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng logistics trong thời gian sắp tới.


Xin chúc mừng gia đình VLI đã chiến đấu rất kiên cường và bền bỉ..

Cảm ơn Sếp Hòa, Sếp Hằng, anh Minh TTK VLA, anh Hiệp Chủ tịch VLA..

A New Chapter of Logistics in HCMC just begins!

Em Khiêm.

Trân trọng và Yêu thương.
2 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page