top of page

WHAT REALLY MATTERS?

06.12.2019


Hôm nay được họp mặt cùng các chị em team CSL (Customer Service & Logistics) từ P&G và ex P&G vui quá.

Sau tất cả thăng trầm trong đời, điều còn lại trong mỗi chúng ta có lẽ là những ký ức đẹp về nhau, thứ trải nghiệm quý giá mà ta sẽ luôn trân trọng.

Mình luôn cảm thấy cuộc đời mình may mắn vì có nhân duyên gặp được những người Chị tuyệt vời uốn nắn, hướng dẫn, chỉ bảo.

Cheer!

0 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page