top of page

SaaS ASEAN: Cơ hội thị trường ở đâu?

Vào năm 2022, KrASIA hợp tác với Ban Phát triển Kinh tế Singapore (viết tắt SEDB) để phát triển và xuất bản một báo cáo có tiêu đề “SaaS doanh nghiệp ở Đông Nam Á: Những bí quyết để thu hút và giữ chân khách hàng” (tiếng Anh: Enterprise SaaS in Southeast Asia: Actionable Insights for Customer Acquisition and Retention).


Tiến ra ASEAN cùng nhau!
SaaS Sales team - liên kết phát triển

Báo cáo này đóng vai trò là nguồn tài nguyên thiết yếu cho các công ty SaaS quốc tế muốn mở rộng sang thị trường Đông Nam Á, trình bày các chiến lược khả thi để thúc đẩy việc thu hút và giữ chân khách hàng doanh nghiệp.


Một trong những điểm đáng chú ý của báo cáo là những cơ hội đáng kể dành cho các nhà cung cấp SaaS trên nhiều lĩnh vực khác nhau ở Đông Nam Á, với quy mô thị trường có thể định địa chỉ trị giá hàng tỷ đô la như sau:

 • Thương mại điện tử: 89,67 tỷ USD (2022)

 • Công nghiệp 4.0: 4,1 tỷ USD (2022)

 • Thanh toán kỹ thuật số: 195,8 tỷ USD (2022)

 • Quản lý trải nghiệm khách hàng thống nhất: 51 tỷ USD (2021)

 • Supply Chain Logistics: 47,6 tỷ USD (2022)

 • An ninh mạng: 4,3 tỷ USD (2022)

Vậy có đủ lớn cho Anh Em hướng ra thị trường này chưa?


Mình đã tải báo cáo về và chia sẻ ở đây cho anh em dễ đọc.

7
. Enterprise-SaaS-in-southeast-asia-actionable-insights-for-customer-acquisition-and-rete
Download ENTERPRISE-SAAS-IN-SOUTHEAST-ASIA-ACTIONABLE-INSIGHTS-FOR-CUSTOMER-ACQUISITION-AND-RETE • 3.23MB

Ai làm biếng thì đọc tóm tắt ở đây: https://kr-asia.com/saas-expansion-strategies-for-southeast-asia


Mới đây, cũng có bác Kristoffer Lundegren bên Bắc Âu kêu gọi anh em phần mềm châu Âu vào thị trường ASEAN vì 10 lý do sau (xem bài gốc: https://www.linkedin.com/pulse/asean-next-market-your-saas-company-kristoffer-lundegren/)


 1. Rapidly growing market: The ASEAN region is one of the fastest-growing economies in the world, with a combined population of over 650 million people and a growing middle class with increasing purchasing power.

 2. Emerging markets: Many ASEAN countries are emerging markets with a large population of tech-savvy millennials who are open to trying new technologies and solutions.

 3. Increasing demand for software: With the rise of digital transformation and Industry 4.0, there is an increasing demand for software solutions across various industries in the ASEAN region.

 4. Cost-effective: The cost of doing business in ASEAN is lower compared to other regions, providing Nordic companies with an opportunity to expand their business cost-effectively.

 5. Business-friendly environment: Many ASEAN countries have a business-friendly environment, favorable tax policies, and incentives for foreign companies.

 6. Supportive government policies: The ASEAN governments are implementing policies and initiatives to promote digital transformation and innovation, creating opportunities for Nordic companies to leverage.

 7. Strategic location: ASEAN is located at the heart of Asia, with access to major markets such as China and India, making it an ideal location for Nordic companies looking to expand globally.

 8. Cultural similarity: Nordic and ASEAN cultures share similar values, such as a focus on innovation, sustainability, and social responsibility, making it easier for Nordic companies to adapt and integrate into the local culture.

 9. High-quality talent pool: ASEAN countries have a young and talented workforce, with a growing pool of tech professionals, making it an ideal location for Nordic companies to recruit and develop talent.

 10. Opportunity to learn and grow: Expanding to ASEAN provides Nordic companies with an opportunity to learn about new markets, develop innovative solutions, and grow their business globally.

Mời Anh Em có ý kiến đóng góp nha!


Trân trọng và Yêu thương,

119 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page