top of page

PLANNER - UNSUNG HEROES IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Đã cập nhật: 2 thg 8, 2023

(Dịch: Chuyên viên kế hoạch - những người hùng thầm lặng trong quản trị chuỗi cung ứng).


Làm Planner cho ngành Logistic là làm gì - PLANNER - UNSUNG HEROES IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
PLANNER - UNSUNG HEROES IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Thank CEL Consulting Vietnam and Dạ Quyên for sharing the visual impacts of the Planner in Supply chain management. They are truly unsung heroes (I am sure not so many people familiar with unsung hero concept)! And I was a planner in Procter & Gamble nearly 20 year ago (2004-2008)!


Xin cảm ơn CEL Consulting Vietnam và cô Dạ Quyên đã chia sẻ tóm tắt 7 đóng góp của những chuyên viên làm kế hoạch trong quản trị chuỗi cung ứng. Các bạn Planner thật sự là những anh hùng thầm lặng (tiếng Việt mình sẽ dịch là liệt sỹ vô danh nghen cả nhà). Và mình may mắn và tự hào từng là một Planner tại Công ty P&G Vietnam gần 20 năm trước (2004-2008)!


48 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page